Tanya Alcock – Patchwork Pete


Clyw

Tasgiau


Trawsgrifiad:Lawrlwytho

Cyfarwyddiadau:

Oedran/gallu: CA3 / CA4
Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl

Nod ac amcanion:
Tasg 1

Ymarfer rhagfynegi > rhagfynegi cynnwys agoriad y trac sain.

Tasg 2

Gwrando a deall > gwrando ar y trac sain ac ar Tanya Alcock yn siarad am ei busnes, Patchwork Patè.

Tasg 3

Datblygu dealltwriaeth o iaith > astudio geirfa benodol sy’n codi o’r trac sain.

Tasg 4

Gwrando a deall > ymarfer ‘Gwir neu gau’ yn seiliedig ar y trac sain.

Tasg 5

Datblygu dealltwriaeth o iaith > astudio’r math o iaith a ddefnyddir ar y trac sain.

Syniadau pellach


Clipiau tebyg:


Tagiau: , , , ,