Sioned Llewelyn – Cadw Bythynnod


Tasgiau


Trawsgrifiad:Lawrlwytho

Cyfarwyddiadau:

Oedran/gallu: CA3 / CA4
Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl

Nod ac amcanion:
Tasg 1

Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar Sioned Llewelyn Williams yn siarad am adnewyddu a rhentu bythynnod.

Tasg 2

Gwrando a deall > ymarfer dilyniant – penderfynu ym mha drefn y mae geiriau’n ymddangos ar y trac sain.

Tasg 3

Gwrando a deall > creu cwestiynau i gyd-fynd â chyfres o atebion yn seiliedig ar y trac sain. Tasg wahaniaethol ar gael hefyd.

Tasg 4

Datblygu cywirdeb ieithyddol > ymarfer treiglo’n llaes ar ôl ‘ei’ benywaidd.

Syniadau pellach


Clipiau tebyg:


Tagiau: , , , ,