Siôn Llewelyn – Hanes Llyn Tegid


Clyw

Tasgiau


Trawsgrifiad:Lawrlwytho

Cyfarwyddiadau:

Oedran/gallu: CA3 / CA4
Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl

Nod ac amcanion:
Tasg 1

Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain ac ar Siôn Llewelyn yn sôn am hanes Llyn Tegid.

Tasg 2

Gwrando a deall > ymarfer ‘Gwir neu gau’ yn seiliedig ar y trac sain.

Tasg 3

Datblygu dealltwriaeth o iaith > astudio tafodiaith Siôn Llewelyn ar y trac sain.

Tasg 4

Datblygu dealltwriaeth o iaith > astudio’r defnydd o dafodiaith a bratiaith ar y trac sain.

Tasg 5

Datblygu cywirdeb ieithyddol > gwrando am enwau cyffredin, ansoddeiriau a berfau ar y trac sain. Cymorth ychwanegol ar gael.

Syniadau pellach


Clipiau tebyg:


Tagiau: , , ,