Simeon Jones – Rhwymo Llyfrau


Tasgiau


Trawsgrifiad:Lawrlwytho

Cyfarwyddiadau:

Oedran/gallu: CA3 / CA4
Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl

Nod ac amcanion:
Tasg 1

Rhagfynegi > rhagfynegi cynnwys y trac sain cyn gwrando arno.

Tasg 2

Gwrando a deall > gwrando ar y trac sain a gwirio atebion tasg 1.

Tasg 3

Datblygu geirfa > astudio geirfa sy’n codi o’r trac sain.

Tasg 4

Datblygu dealltwriaeth o iaith > gwrando am ferfenwau sy’n codi o’r trac sain.

Tasg 5

Datblygu dealltwriaeth o iaith > astudio enwau unigol a lluosog sy’n codi o’r trac sain.

Syniadau pellach


Clipiau tebyg:


Tagiau: , , ,