Llythyr o Gŵyn


Clyw

Tasgiau


Trawsgrifiad:Lawrlwytho

Cyfarwyddiadau:

Oedran/gallu: CA3 (gallu uchel) / CA4 (gallu isel)
Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl

Nod ac amcanion:
Tasg 1

Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain.

Tasg 2

Gwaith geirfa > gosod yr eirfa newydd a chymhleth o’r trac sain yn nhrefn yr Wyddor.

Tasg 3

Gwrando a deall > meddwl am gwestiynau addas i gyd-fynd â’r atebion sy’n ymddangos o’r trac sain.

Tasg 4

Astudio iaith > astudio beth ydy berfenw a chwilio am enghreifftiau o’r trac sain.

Tasg 5

Astudio iaith > astudio beth ydy berf a chwilio am enghreifftiau o’r trac sain.

Syniadau pellach


Clipiau tebyg:


Tagiau: , , , , ,