Simeon Jones – Osteopath


Clyw

Tasgiau


Trawsgrifiad:Lawrlwytho

Cyfarwyddiadau:

Oedran/gallu: CA3 / CA4
Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl

Nod ac amcanion:
Tasg 1

Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain ac ar Simeon Jones yn siarad am ei brofiadau fel osteopath.

Tasg 2

Gwrando a deall > creu cwestiynau i gyd-fynd â’r atebion yn seiliedig ar y trac sain. Tasg wahaniaethol ar gael hefyd.

Tasg 3

Datblygu dealltwriaeth o iaith > gwrando am ansoddeiriau ar y trac sain.

Tasg 4

Datblygu cywirdeb ieithyddol > chwilio am wallau mewn brawddegau yn seiliedig ar y trac sain.

Syniadau pellach


Clipiau tebyg:


Tagiau: , ,