Rowenna Williams – Celf Gwyllt Cymru


Clyw

Tasgiau


Trawsgrifiad:Lawrlwytho

Cyfarwyddiadau:

Oedran/gallu: CA3 / CA4
Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl

Nod ac amcanion:
Tasg 1

Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain ac ar Rowenna Williams yn siarad am Gelf Gwyllt Cymru.

Tasg 2

Gwrando a deall > ateb cwestiynau amlddewis yn seiliedig ar y trac sain.

Tasg 3

Datblygu geirfa > astudio geirfa sy’n codi o’r trac sain.

Tasg 4

Datblygu dealltwriaeth o iaith > astudio tafodiaith Shan a Rowenna ar y trac sain.

Tasg 5

Datblygu dealltwriaeth o iaith > astudiaeth bellach i dafodiaith Shan a Rowenna ar y trac sain.

Syniadau pellach


Clipiau tebyg:


Tagiau: , , ,