Magi Dodd – Pontypridd


Clyw

Tasgiau


Trawsgrifiad:Lawrlwytho

Cyfarwyddiadau:

Oedran/gallu: CA3 / CA4
Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl

Nod ac amcanion:
Tasg 1

Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain ac ar Magi Dodd yn trafod ei phlentyndod ym Mhontypridd.

Tasg 2

Gwrando a deall > ateb cwestiynau amlddewis yn seiliedig ar y trac sain.

Tasg 3

Datblygu dealltwriaeth o iaith > gwrando am ansoddeiriau ar y trac sain.

Tasg 4

Datblygu cywirdeb ieithyddol > astudio’r treiglad meddal ar ôl yr arddodiaid.

Tasg 5

Datblygu cywirdeb ieithyddol > chwilio am wallau mewn paragraff yn seiliedig ar y trac sain.

Syniadau pellach


Clipiau tebyg:


Tagiau: , , , ,