Lowri Lewis – Gwledig a Dinesig


Clyw

Tasgiau


Trawsgrifiad:Lawrlwytho

Cyfarwyddiadau:

Oedran/gallu: CA3 / CA4
Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl

Nod ac amcanion:
Tasg 1

Rhagfynegi > rhagfynegi cynnwys y trac sain.

Tasg 2

Gwrando a deall > gwrando ar y trac sain ac ar Lowri Lewis yn trafod manteision byw yn y wlad a byw yn y ddinas. Cyfle i wirio atebion ar gyfer y dasg gyntaf.

Tasg 3

Gwrando a deall > cofnodi barn Lowri Lewis ac ystyried barn bersonol am fanteision byw yn y wlad ac yn y ddinas.

Tasg 4

Datblygu dealltwriaeth o iaith > gwrando am ansoddeiriau ar y trac sain.

Tasg 5

Datblygu cywirdeb ieithyddol > astudio enwau benywaidd ac enwau gwrywaidd ar y trac sain.

Syniadau pellach


Clipiau tebyg:


Tagiau: , ,