Guto Davies – Clwb Rygbi Pontypridd


Clyw

Tasgiau


Trawsgrifiad:Lawrlwytho

Cyfarwyddiadau:

Oedran/gallu: CA3 / CA4
Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl

Nod ac amcanion:
Tasg 1

Gwrando a deall > Gwrano’n ofalus ar Guto Davies yn siarad am Glwb Rygbi Pontypridd.

Tasg 2

Gwrando a deall > meddwl am gwestiynau addas i gyd-fynd â chyfres o atebion yn seiliedig ar y trac sain. Tasg wahaniaethol ar gael.

Tasg 3

Datblygu dealltwriaeth o iaith > gwrando am ansoddeiriau ar y trac sain.

Tasg 4

Datblygu dealltwriaeth o iaith > astudio tafodiaith y trac sain.

Tasg 5

Datblygu cywirdeb ieithyddol > astudio’r defnydd o enwau priod ac enwau cyffredin ar y trac sain.

Tasg 6

Datblygu cywirdeb ieithyddol > cywiro paragraff yn seiliedig ar y trac sain.

Syniadau pellach


Clipiau tebyg:


Tagiau: , , ,