Gavin Harris – Gwesty Manorhaus


Clyw

Tasgiau


Trawsgrifiad:Lawrlwytho

Cyfarwyddiadau:

Oedran/gallu: CA3 / CA4
Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl

Nod ac amcanion:
Tasg 1

Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain ac ar Gavin Harris yn siarad am ei brofiadau yn rhedeg Gwesty Manorhaus.

Tasg 2

Gwrando a deall > ymarfer ‘Gwir neu gau’ yn seiliedig ar y trac sain.

Tasg 3

Datblygu dealltwriaeth o iaith > astudio tafodiaith Gavin Harris a Shan Cothi ar y trac sain.

Tasg 4

Datblygu dealltwriaeth o iaith > gwrando am enghreifftiau o ferfenwau ac ansoddeiriau ar y trac sain.

Tasg 5

Datblygu dealltwriaeth o iaith > astudio’r defnydd o eiriau unigol a geiriau lluosog ar y trac sain.

Syniadau pellach


Clipiau tebyg:


Tagiau: , , ,