Elin Haf Davies – Ironman


Clyw

Tasgiau


Trawsgrifiad:Lawrlwytho

Cyfarwyddiadau:

Oedran/gallu: CA3 / CA4
Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl

Nod ac amcanion:
Tasg 1

Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain ac ar Elin Haf Davies yn siarad am ei phrofiadau o gystadlu mewn cystadlaethau Ironman.

Tasg 2

Gwrando a deall > creu cwestiynau ar gyfer cyfres o atebion yn seiliedig ar y trac sain. Tasg wahaniaethol ar gael hefyd.

Tasg 3

Datblygu dealltwriaeth o iaith > gwrando am enwau priod ar y trac sain.

Tasg 4

Datblygu cywrideb ieithyddol > treiglo berfenwau ac ansoddeiriau ar ôl ‘yn’.

Syniadau pellach


Clipiau tebyg:


Tagiau: , ,