Elen Lloyd – Ffitrwydd


Clyw

Tasgiau


Trawsgrifiad:Lawrlwytho

Cyfarwyddiadau:

Oedran/gallu: CA3 / CA4
Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl

Nod ac amcanion:
Tasg 1

Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar Elen Lloyd yn siarad am ei phrofiadau fel hyfforddwraig bersonol.

Tasg 2

Gwrando a deall > ymarfer ‘Gwir neu gau’ yn seiliedig ar y trac sain.

Tasg 3

Datblygu geirfa > astudio geirfa yn ymwneud â chadw’n heini sy’n codi o’r trac sain.

Tasg 4

Datblygu dealltwriaeth o iaith > gwrando am ferfenwau ac ansoddeiriau ar y trac sain.

Tasg 5

Datblygu cywirdeb ieithyddol > cywiro cyfres o frawddegau yn seiliedig ar y trac sain.

Syniadau pellach


Clipiau tebyg:


Tagiau: , , ,