Catrin Davies – Siôp Trin Gwallt


Clyw

Tasgiau


Trawsgrifiad:Lawrlwytho

Cyfarwyddiadau:

Oedran/gallu: CA3 / CA4
Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl

Nod ac amcanion:
Tasg 1

Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain ac ar Catrin Davies yn siarad am redeg siôp trin gwallt.

Tasg 2

Gwrando a deall > ateb cwestiynau yn seiliedig ar y trac sain.

Tasg 3

Datblygu geirfa > astudio geirfa sy’n ymddangos ar y trac sain.

Tasg 4

Datblygu cywirdeb ieithyddol > astudio’r treiglad meddal ar ôl yr arddodiaid.

Syniadau pellach


Clipiau tebyg:


Tagiau: , , , ,