Llythyr Colofn Ofidiau – Pwysau Gwaith Ysgol


Clyw

Tasgiau


Trawsgrifiad:Lawrlwytho

Cyfarwyddiadau:

Oedran/gallu: CA3 (gallu uchel) / CA4 (gallu isel)
Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl

Nod ac amcanion:
Tasg 1

Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain.

Tasg 2

Astudio iaith > astudio geirfa’r trac sain mewn manylder.

Tasg 3

Gwrando ac ateb > ymarfer gwir neu gau yn seiliedig ar y trac sain.

Tasg 4

Astudio iaith > astudio’r treiglad trwynol ar ôl y gair ‘fy’.

Tasg 5

Ysgrifennu creadigol > ysgrifennu llythyr yn ymateb i’r problemau sy’n codi yn y golofn ofidiau.


Clipiau tebyg:


Tagiau: , , , ,