Caryl Parry Jones – Ysgrifennu Caneuon


Tasgiau


Trawsgrifiad:Lawrlwytho

Cyfarwyddiadau:

Oedran/gallu: CA3 / CA4
Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl

Nod ac amcanion:
Tasg 1

Gwrando a deall > gwrando ar y trac sain ac ar Caryl Parry Jones yn siarad am ei phrofiadau o gyfansoddi

Tasg 2

Gwrando a deall > ymarfer ‘Gwir neu gau’ yn seiliedig ar y trac sain.

Tasg 3

Datblygu dealltwriaeth o iaith > astudio tafodiaith Caryl Parry Jones ar y trac sain.

Tasg 4

Datblygu dealltwriaeth o iaith > gwrando am enwau, ansoddeiriau a berfenwau ar y trac sain.

Syniadau pellach

• Ysgrifennu portread o Caryl Parry Jones.
• Ysgrifennu am eich hoff gân.
• Gwneud gwaith ymchwil i gymeriad Arianrhod.


Clipiau tebyg:


Tagiau: , ,