Carol Ayers – Teulu Mawr


Clyw

Tasgiau


Trawsgrifiad:Lawrlwytho

Cyfarwyddiadau:

Oedran/gallu: CA3 / CA4
Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl

Nod ac amcanion:
Tasg 1

Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar Carol Ayres yn siarad am ei phrofiadau o fod yn aelod o deulu mawr.

Tasg 2

Gwrando a deall > cofnodi barn Carol Ayres ac eraill o fod yn aelod o deulu mawr.

Tasg 3

Datblygu dealltwriaeth o iaith > astudio geirfa sy’n codi o’r trac sain.

Tasg 4

Datblygu dealltwriaeth o iaith > astudio geiriau unigol a geiriau lluosog sy’n codi o’r trac sain.

Tasg 5

Datblygu cywirdeb ieithyddol > astudio’r treiglad meddal ar ôl yr arddodiaid.

Syniadau pellach


Clipiau tebyg:


Tagiau: , , , ,