Wini Jones Lewis – Artist


Tasgiau


Trawsgrifiad:Lawrlwytho

Cyfarwyddiadau:

Oedran/gallu: CA3 / CA4
Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl

Nod ac amcanion:
Tasg 1

Ymarfer rhagfynegi > rhagfynegi cynnwys y trac sain.

Tasg 2

Gwrando a deall > gosod geiriau yn y drefn y maen nhw’n ymddangos ar y trac sain.

Tasg 3

Ffocws ar iaith > dod o hyd i ferfenwau ar y trac sain a dangos dealltwriaeth ohonynt.

Syniadau pellach


Clipiau tebyg:


Tagiau: , , , ,