Stori Newyddion – Cau Ysgol


Clyw

Tasgiau


Trawsgrifiad:Lawrlwytho

Cyfarwyddiadau:

Oedran/gallu: CA3 / CA4
Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl

Nod ac amcanion:
Tasg 1

Ymarfer rhagfynegi > rhagfynegi cynnwys y stori newyddion.

Tasg 2

Ffocws ar iaith > ymarfer atalnodi yn seiliedig ar y trac sain.

Tasg 3

Gwaith gwrando a deall > ymarfer gwir neu gau yn seiliedig ar y trac sain.

Syniadau pellach

Ysgrifennu Erthygl Papur Newyddion ar sefyllfa economaidd
Prydain


Clipiau tebyg:


Tagiau: , , , , ,