Sara Davies – Castell Morgraig


Tasgiau


Trawsgrifiad:Lawrlwytho

Cyfarwyddiadau:

Oedran/gallu: CA3 / CA4
Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl

Nod ac amcanion:
Tasg 1

Ymarfer rhagfynegi > rhagfynegi cynnwys y trac sain cyn gwrando arno.

Tasg 2

Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain ac ateb y cwestiynau yn seiliedig arno.

Tasg 3

Datblygu dealltwriaeth o iaith > astudio’r treiglad meddal ar ôl yr arddodiaid.

Syniadau pellach


Clipiau tebyg:


Tagiau: , ,