Rhian Owen – Siwgr a Sbeis


Clyw

Tasgiau


Trawsgrifiad:Lawrlwytho

Cyfarwyddiadau:

Oedran/gallu: CA3 / CA4
Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl

Nod ac amcanion:
Tasg 1

Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain ac ar Rhian Owen yn siarad am ei busnes, ‘Siwgr a Sbeis’.

Tasg 2

Gwrando a deall > ateb cwestiynau yn seiliedig ar y trac sain.

Tasg 3

Datblygu dealltwriaeth o iaith > astudio’r defnydd o dafodiaith a bratiaith ar y trac sain.

Tasg 4

Datblygu dealltwriaeth o iaith > chwilio am ferfenwau ar y trac sain.

Syniadau pellach


Clipiau tebyg:


Tagiau: , , ,