Pierino Algieri – Ffotograffydd


Tasgiau


Trawsgrifiad:Lawrlwytho

Cyfarwyddiadau:

Oedran/gallu: CA3 / CA4
Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl

Nod ac amcanion:
Tasg 1

Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain ac ar Pierino Algieri yn siarad am ei fywyd.

Tasg 2

Gwrando a deall > meddwl am gwestiynau i gyd-fynd â’r atebion yn seiliedig ar y trac sain.

Tasg 3

Cywain gwybodaeth > creu ffeil o ffeithiau ar Pierino Algieri.

Tasg 4

Datblygu dealltwriaeth o iaith > astudio’r treiglad trwynol sy’n cael ei achosi gan enw lle yn dilyn ‘yn’.

Tasg 5

Datblygu dealltwriaeth o iaith > cywiro 10 gwall mewn paragraff.

Syniadau pellach


Clipiau tebyg:


Tagiau: , , ,