Llythyr Colofn Ofidiau – Cyfrinach Ofnadwy


Clyw

Tasgiau


Trawsgrifiad:Lawrlwytho

Cyfarwyddiadau:

Oedran/gallu: CA3 (gallu uchel) / CA4 (gallu isel)
Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl

Nod ac amcanion:
Tasg 1

Ymarfer dyfalu > dyfalu pa eiriau sydd ar goll o’r trawsgript.

Tasg 2

Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain.

Tasg 3

Astudio iaith > astudio geirfa’r trac sain.

Tasg 4

Astudio iaith > beth yw ansoddair?

Tasg 5

Astudio iaith > astudio ansoddeiriau yn treiglo’n feddal ar ôl ‘yn’.

Tasg 6

Ysgrifennu creadigol > ysgrifennu llythyr yn ymateb i’r problemau sy’n codi yn y golofn ofidiau.


Clipiau tebyg:


Tagiau: , , , , ,