Owain Davies – Bad Achub


Tasgiau


Trawsgrifiad:Lawrlwytho

Cyfarwyddiadau:

Oedran/gallu: CA3 / CA4
Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl

Nod ac amcanion:
Tasg 1

Gwrando ar Owain Davies yn siarad am ei brofiadau gyda’r Bad
Achub.

Tasg 2

Gwrando a deall > cyfres o gwestiynau amlddewis yn seiliedig ar y
trac sain.

Tasg 3

Datblygu dealltwriaeth o iaith > astudio tafodiaith Owain Davies ar y
trac sain.

Tasg 4

Datblygu dealltwriaeth o iaith > astudio’r defnydd o dafodiaith a
bratiaith ar y trac sain.

Syniadau pellach

Ysgrifennu pamffled yn denu pobl i wirfoddoli gyda’r Bad Achub.
Ysgrifennu disgrifiad swydd ar gyfer swydd gyda’r Bad Achub
Creu cyfweliad ar gyfer rhywun sydd eisiau bod yn rhan o’r criw.
Ysgrifennu ymson un o’r criw ar ôl achub bachgen bach o’r môr.
Ysgrifennu dyddiadur un o’r criw ar ôl noson beryglus a stormus ar y môr.


Clipiau tebyg:


Tagiau: , , , ,