Nica Pritchard – Pysgotwraig


Tasgiau


Trawsgrifiad:Lawrlwytho

Cyfarwyddiadau:

Oedran/gallu: CA3 / CA4
Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl

Nod ac amcanion:
Tasg 1

Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain ac ar Nica Pritchard yn siarad am ei phrofiadau gyda’r elusen ‘Casting for Recovery’.

Tasg 2

Ymarfer dilyniant > gosod y geiriau yn y drefn y maen nhw’n ymddangos ar y trac sain.

Tasg 3

Datblygu dealltwriaeth o iaith > gwrando a chofnodi berfenwau sy’n ymddangos ar y trac sain.

Tasg 4

Datblygu dealltwriaeth o iaith > adolygu’r treigladau sy’n dilyn ‘yn’ ac ‘’n’.

Tasg 5

Cywirdeb ieithyddol > cywiro 10 gwall mewn paragraff.

Syniadau pellach


Clipiau tebyg:


Tagiau: , , ,