Nia Thomas – Ffermio ar Ynys Môn


Tasgiau


Trawsgrifiad:Lawrlwytho

Cyfarwyddiadau:

Oedran/gallu: CA3 / CA4
Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl

Nod ac amcanion:
Tasg 1

Gwrando’n ofalus ar Nia Thomas yn siarad am ei hardal ac am ei fferm ar Ynys Môn.

Tasg 2

Gwrando a deall > ateb cwestiynau yn seiliedig ar y trac sain.

Tasg 3

Datblygu dealltwriaeth o iaith > chwilio am enwau priod ar y trac sain. Cyfle i hunanasesu ac asesu cyfoedion.

Tasg 4

Datblygu dealltwriaeth o iaith > adolygu’r treigladau ar ôl ‘yn’ ac ‘’n’ wrth wrando ar y trac sain.

Syniadau pellach


Clipiau tebyg:


Tagiau: , ,