Lloyd Jones – Melinau Gwynt


Tasgiau


Trawsgrifiad:Lawrlwytho

Cyfarwyddiadau:

Oedran/gallu: CA3 / CA4
Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl

Nod ac amcanion:
Tasg 1

Rhagfynegi > Cyn mynd ati i wrando ar y trac sain, llenwi grid GED ar felinau gwynt.

Tasg 2

Ffocws ar eirfa > dod o hyd i ddiffiniadau ar gyfer rhai o’r geiriau sy’n ymddangos ar y trac sain.

Tasg 3

Dilyniant > gosod camau gweithio’r felin wynt yn y drefn gywir wrth wrando ar y trac sain.

Tasg 4

Ffocws ar dafodiaith > astudio tafodiaith Lloyd Owen ar y trac sain.

Tasg 5

Mynegi barn > ystyried manteisio ac anfanteision melinau gwynt.

Syniadau pellach


Clipiau tebyg:


Tagiau: , , , ,