Llythyr Colofn Ofidiau – Cariad


Tasgiau


Trawsgrifiad:Lawrlwytho

Cyfarwyddiadau:

Oedran/gallu: CA3 (gallu uchel) / CA4 (gallu isel)
Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl

Nod ac amcanion:
Tasg 1

Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain.

Tasg 2

Gwrando a deall > ateb cwestiynau amlddewis yn seiliedig ar y trac sain.

Tasg 3

Astudio iaith > astudio geirfa newydd sy’n ymddangos yn y trac sain.

Tasg 4

Astudio iaith > astudio’r treigladau ar ôl ‘ei’.

Tasg 5

Ysgrifennu creadigol > ysgrifennu llythyr yn ymateb i’r problemau sy’n codi yn y golofn ofidiau.


Clipiau tebyg:


Tagiau: , , , , ,