Lisa Angharad – Canu


Tasgiau


Trawsgrifiad:Lawrlwytho

Cyfarwyddiadau:

Oedran/gallu: CA3 / CA4
Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl

Nod ac amcanion:
Tasg 1

Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain ac ar Lisa Angharad yn siarad am ei phrofiadau yn y byd cerddorol.

Tasg 2

Gwrando a deall > ateb y cwestiynau yn seiliedig ar y trac sain.

Tasg 3

Datblygu dealltwriaeth o iaith > astudio’r defnydd o dafodiaith a bratiaith ar y trac sain.

Tasg 4

Datblygu dealltwriaeth o iaith > astudio’r treiglad meddal ar ôl ‘i’.

Syniadau pellach


Clipiau tebyg:


Tagiau: , , , ,