Linda Griffiths – Cantores


Tasgiau


Trawsgrifiad:Lawrlwytho

Cyfarwyddiadau:

Oedran/gallu: CA3 / CA4
Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl

Nod ac amcanion:
Tasg 1

Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar Linda Griffiths yn siarad am ei hardal a’i cherddoriaeth.

Tasg 2

Gwrando a deall > ateb cwestiynau yn seiliedig ar y trac sain.

Tasg 3

Datblygu dealltwriaeth o iaith > gwrando am ansoddeiriau ar y trac sain.

Tasg 4

Datblygu cywirdeb ieithyddol > ymarfer treiglo’n feddal ar ôl y rhagenw ‘dy’.

Syniadau pellach


Clipiau tebyg:


Tagiau: , , ,