Gwenfai Rees Griffiths – Cwiltio


Tasgiau


Trawsgrifiad:Lawrlwytho

Cyfarwyddiadau:

Oedran/gallu: CA3 / CA4
Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl

Nod ac amcanion:
Tasg 1

Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain ac ar Gwenfai Rees Griffiths yn siarad am gwiltio.

Tasg 2

Gwrando a deall > ymarfer ‘Gwir neu gau’ yn seiliedig ar y trac sain.

Tasg 3

Datblygu cywirdeb ieithyddol > astudio enwau benywaidd a gwrywaidd.

Tasg 4

Datblygu cywirdeb ieithyddol > treiglo enwau benywaidd ar ôl y fannod.

Syniadau pellach


Clipiau tebyg:


Tagiau: , , ,