Geraint ap Iorweth – Lleucu Llwyd


Tasgiau


Trawsgrifiad:Lawrlwytho

Cyfarwyddiadau:

Oedran/gallu: CA3 / CA4
Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl

Nod ac amcanion:
Tasg 1

Gwrando ar Geraint ap Iorwerth yn siarad am hanes Lleucu Llwyd.

Tasg 2

Cwestiynau gwrando a deall yn seiliedig ar y trac sain.

Tasg 3

Datblygu dealltwriaeth o iaith – astudio enwau cyffredin ac enwau priod ar y trac sain.

Tasg 4

Ffocws ar dafodiaith – astudio tafodiaith Geraint ap Iorwerth yn y trac sain.

Tasg 5

Ymarfer rhagfynegi – rhagfynegi geiriau can Dewi Pws am Lleucu Llwyd a chyfle i hunanasesu/asesu cyfoedion.

Tasgau ymestynnol

• Bwrdd stori o hanes Lleucu Llwyd.
• Llythyr caru i Lleucu oddi wrth Llywelyn, ar ôl iddi farw.
• Dyddiadur tad Lleucu ar ôl diwrnod marwolaeth ei ferch.


Clipiau tebyg:


Tagiau: , ,