Geraint ap Iorwerth – Plas Machynlleth


Clyw

Tasgiau


Trawsgrifiad:Lawrlwytho

Cyfarwyddiadau:

Oedran/gallu: CA3 / CA4
Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl

Nod ac amcanion:

Datblygu sgiliau gwrando a deall
Datblygu geirfa
Datblygu dealltwriaeth o reolau ieithyddol
Datblygu sgiliau ysgrifennu

Tasg 1

Ymarfer rhagfynegi > rhagfynegi cynnwys y trac sain cyn gwrando ar y trac sain.

Tasg 2

Datblygu dealltwriaeth o iaith > chwilio am ddiffiniadau i gydfynd â geirfa o’r trac sain.

Tasg 3

Gwrando a deall > ateb cwestiynau amlddewis yn seiliedig ar y trac sain.

Tasg 4

Datblygu dealltwriaeth o iaith > chwilio am enwau priod ar y trac sain.

Tasg 5

Datblygu dealltwriaeth o iaith > astudio enwau benywaidd a gwrywaidd ar y trac sain.

Tasg 6

Datblygu dealltwriaeth o iaith > cywiro’r gwallau mewn paragraff.

Syniadau pellach


Clipiau tebyg:


Tagiau: , , ,