Donald Glyn Pritchard – Rheilffordd


Tasgiau


Trawsgrifiad:Lawrlwytho

Cyfarwyddiadau:

Oedran/gallu: CA3 / CA4
Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl

Nod ac amcanion:
Tasg 1

Rhagfynegi > rhagfynegi cynnwys y trac sain cyn gwrando arno.

Tasg 2

Gwrando a deall > gwrando ar Donald Glyn Pritchard yn siarad am reilffordd Llanerchymedd a gwirio atebion y dasg gyntaf.

Tasg 3

Gwrando a deall > ymarfer ‘Gwir neu gau’ yn seiliedig ar y trac sain.

Tasg 4

Datblygu cywirdeb ieithyddol > chwilio am enwau benywaidd ac enwau gwrywaidd ar y trac sain.

Syniadau pellach


Clipiau tebyg:


Tagiau: , , ,