Lisa Jones – Astudio yn UDA


Tasgiau


Trawsgrifiad:Lawrlwytho

Cyfarwyddiadau:

Oedran/gallu: CA3 (gallu uchel) / CA4 (gallu isel)

Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl

Nod ac amcanion:
Tasg 1

Gwrando ar drac sain o Lisa Jones yn trafod astudio yn Unol Daleithiau America.

Tasg 2

Datblygu dealltwriaeth o enwau cyffredin ac enwau priod.

Tasg 3

Datblygu sgiliau gwrando a deall > ateb cwestiynau yn seiliedig ar gyfweliad Lisa Jones.

Tasg 4

Datblygu sgiliau gwrando a deall > chwilio am eiriau sy’n cyfateb i’r diffiniadau cywir.

Syniadau pellach


Clipiau tebyg:


Tagiau: , , , , ,