Dewi Prysor – Aur Trawsfynydd


Clyw

Tasgiau


Trawsgrifiad:Lawrlwytho

Cyfarwyddiadau:

Oedran/gallu: CA3 / CA4
Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl

Nod ac amcanion:
Tasg 1

Grid GED ar Drawsfynydd.

Tasg 2

Rhagfynegi cynnwys y trac sain – canolbwyntio ar eirfa
synhwyrol o fwn cyd-destun y darn.

Tasg 3

Ffocws iaith – ymarfer ar eiriau unigol a lluosog.

Tasg 4

Ffocws iaith – cywiro 10 gwall mewn paragraff sy’n seiliedig ar y trac sain.

Syniadau pellach


Clipiau tebyg:


Tagiau: , , , , ,