Caryl Parry Jones – Radio Cymru


Tasgiau


Trawsgrifiad:Lawrlwytho

Cyfarwyddiadau:

Oedran/gallu: CA3 / CA4
Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl

Nod ac amcanion:

Tasg 1

Rhagfynegi > rhagfynegi cynnwys rhan agoriadol y trac sain.

Tasg 2

Gwrando a deall > gwrando ar y trac sain ac ar Caryl Parry Jones yn siarad am gyflwyno rhaglen radio gyda Dafydd Du ar Radio Cymru.

Tasg 3

Datblygu dealltwriaeth o iaith > astudio geirfa sy’n codi o’r trac sain.

Tasg 4

Datblygu dealltwriaeth o iaith > astudio’r defnydd o dafodiaith a bratiaith ar y trac sain.

Tasg 5

Datblygu dealltwriaeth o iaith > gwrando am ansoddeiriau ar y trac sain.

Syniadau pellach


Clipiau tebyg:


Tagiau: , , , , ,