Caryl Parry Jones – Cael Plant


Clyw

Tasgiau


Trawsgrifiad:Lawrlwytho

Cyfarwyddiadau:

Oedran/gallu: CA3 / CA4
Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl

Nod ac amcanion:

Datblygu sgiliau gwrando a deall
Datblygu geirfa
Datblygu dealltwriaeth o reolau ieithyddol
Datblygu sgiliau ysgrifennu

Tasg 1

Gwrando a deall > gwrando ar y trac sain ac ar Caryl Parry
Jones yn siarad am ei phrofiadau o gael plant.

Tasg 2

Gwrando a deall > ymarfer ‘Gwir neu gau’ yn seiliedig ar y trac
sain.

Tasg 3

Datblygu dealltwriaeth o iaith > astudio geirfa sy’n codi o’r trac
sain.

Tasg 4

Datblygu dealltwriaeth o iaith > astudio tafodiaith o’r trac sain.

Tasg 5

Datblygu cywirdeb ieithyddol > astudio’r treiglad meddal ar ôl
yr arddodiaid.

Syniadau pellach


Clipiau tebyg:


Tagiau: , , , , ,