Arwel Price – Iron Man


Tasgiau


Trawsgrifiad:Lawrlwytho

Cyfarwyddiadau:

Oedran/gallu: CA3 / CA4
Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl

Nod ac amcanion:

Tasg 1

Gwrando ar drac sain o Arwel Price yn trafod ei brofiadau yn cystadlu yng nghystadlaethau ‘Ironman’.

Tasg 2

Gwir neu gau – gweithgaredd er mwyn adolygu cynnwys y trac sain.

Tasg 3

Datblygu geirfa – dod o hyd i ddiffiniadau o eirfa yn seiliedig ar y trac sain.

Trac 4

Adolygu’r treiglad meddal ar ôl yr arddodiaid.

Syniadau pellach


Clipiau tebyg:


Tagiau: , , ,