Alwyn Hughes – Casglu Creiriau


Tasgiau


Trawsgrifiad:Lawrlwytho

Cyfarwyddiadau:

Oedran/gallu: CA3 / CA4
Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl

Nod ac amcanion:
Tasg 1

Ymarfer dilyniant – gosod geiriau yn y drefn y maen nhw’n ymddangos ar y trac sain gan ddefnyddio sgiliau gwrando yn unig.

Tasg 2

Enwau priod – cofnodi enwau priod wrth wrando ar y trac sain.

Tasg 3

Dwyn i gof – Cyfres o gwestiynau Darllen a Deall yn seiliedig ar gynnwys y trac sain.

Tasg 4

Cipolwg ar dafodiaith – ymarfer yn rhoi sylw manwl i dafodiaith y Gogledd.

Syniadau pellach

• Gwaith ymchwil ar wellau/hen arferion amaethyddol.
• Gwaith ymchwil/taflen wybodaeth/pamffled ar sut mae cneifio wedi datblygu ers cyfnod y gwellau.
• Cyfweliad gyda gwraig Alwyn.


Clipiau tebyg:


Tagiau: , ,