Ken Owens – Rygbi


Tasgiau


Trawsgrifiad:Lawrlwytho

Cyfarwyddiadau:

Oedran/gallu: CA3 (gallu uchel) / CA4 (gallu isel)

Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl

Nod ac amcanion:
Tasg 1

Gwrando ar drac sain o Ken Owens yn trafod y byd rygbi.

Tasg 2

Datblygu geirfa > chwilio am ddiffiniadau ar gyfer geiriau yn ymwneud â’r byd rygbi.

Tasg 3

Datblygu sgiliau gwrando a deall > ateb cwestiynau amlddewis yn seiliedig ar y trac sain.

Tasg 4

Datblygu sgiliau gwrando a deall > cywain gwybodaeth am yrfa Ken Owens o fewn y byd rygbi.

Tasg 5

Datblygu dealltwriaeth o dafodiaith Sir Gaerfyrddin.


Clipiau tebyg:


Tagiau: , , , , ,