Alun Tan Lan – Cerddor


Tasgiau


Trawsgrifiad:Lawrlwytho

Cyfarwyddiadau:

Oedran/gallu: CA3 / CA4
Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl

Nod ac amcanion:
Tasg 1

Gwrando ar drac sain o Alun Tan Lan yn sôn am ei brofiadau fel cerddor.

Tasg 2

Dod o hyd i ddiffiniadau/ystyron i gyd-fynd â’r geiriau o’r trac sain.

Tasg 3

Datblygu iaith – gwrando am ferfenwau ar y trac sain.

Tasg 4

Dangos dealltwriaeth o’r berfenwau trwy eu defnyddio’n synhwyrol mewn brawddegau.

Tasg 5

Astudio tafodiaith y Gogledd.

Tasg 6

Astudio rhagenwau ac adolygu’r treiglad meddal ar ôl ‘dy’.

Syniadau pellach


Clipiau tebyg:


Tagiau: , , , ,