Huw Rhys – Gyrfa


Tasgiau


Trawsgrifiad:Lawrlwytho

Cyfarwyddiadau:

Oedran/gallu: CA3 (gallu cymysg)

Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl

Nod ac amcanion:
Tasg 1 > Gwrando a deall
Tasg 2 > Ffocws ar iaith (Enwau cyffredin ac enwau priod)
Tasg 3 > Ffocws ar iaith (Iaith lafar/tafodiaith/bratiaith)

Syniadau pellach


Clipiau tebyg:


Tagiau: , , , ,