Huw Folkes – Profiadau


Clyw

Tasgiau


Trawsgrifiad:Lawrlwytho

Cyfarwyddiadau:

Oedran/gallu: CA3 (gallu uchel) / CA4 (gallu isel)

Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl

Nod ac amcanion:
Tasg 1

Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain.

Tasg 2

Geirfa > cysylltu’r geiriau anghyfarwydd gyda’r diffiniadau cywir.

Tasg 3

Gwrando a deall > cwestiynau amlddewis yn seiliedig ar y trac sain.

Tasg 4

Gwrando a deall > gosod gwybodaeth i mewn i golofnau cywir.

Tasg 5

Gwrando a deall > meddwl am gwestiynau addas i gyd-fynd ag atebion yn seiliedig ar y trac sain.


Clipiau tebyg:


Tagiau: , , , , ,