Huw Bryant – DJ


Tasgiau


Trawsgrifiad:Lawrlwytho

Cyfarwyddiadau:

Oedran/gallu: CA3 (gallu canolig) / CA4 (gallu isel)

Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl

Nod ac amcanion:
Tasg 1

Gwrando a deall > gwrando ar Huw Bryant yn siarad am ei fusnes o gynnal disgos.

Tasg 2

Gwir neu gau > ateb cwestiynau yn seiliedig ar y trac sain.

Tasg 3

Astudio iaith > astudio’r gwahaniaeth rhwng tafodiaith a bratiaith.

Tasg 4

Ffocws ar iaith > astudio tafodiaith Huw Bryant.

Tasg 5

Ffocws ar iaith > astudio’r defnydd o fratiaith yn y trac sain.


Clipiau tebyg:


Tagiau: , , ,