Heulwen Humphreys – Blogio


Clyw

Tasgiau


Trawsgrifiad:Lawrlwytho

Cyfarwyddiadau:

Oedran/gallu: CA3 (gallu uchel) / CA4 (gallu isel)

Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl

Nod ac amcanion:
Tasg 1

Gwrando a deall > Gwrando’n ofalus ar Heulwen Humphreys yn trafod ei phrofiad o flogio ar gyfer y ‘Western Mail’.

Tasg 2

Gwrando a deall > Ateb cwestiynau amlddewis yn seiliedig ar y trac sain.

Tasg 3

Astudio geirfa > dod o hyd i eiriau Cymraeg sy’n cyfateb i eiriau Saesneg o’r trac sain.

Tasg 4

Astudio tafodiaith > cysylltu geiriau o’r trac sain gyda geiriau cyfatebol.


Clipiau tebyg:


Tagiau: , , , , ,