Hefin Williams – Trefnwyr Angladdau


Tasgiau


Trawsgrifiad:Lawrlwytho

Cyfarwyddiadau:

Oedran/gallu: CA3 (gallu uchel) / CA4 (gallu isel)

Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl

Nod ac amcanion:

Tasg 1

Gwrando ar y trac sain sy’n adrodd hanesion gyrfa Hefin Williams fel trefnwr angladdau.

Tasg 2

Gwrando a deall > ymarfer gwir neu gau yn seiliedig ar y trac sain.

Tasg 3

Datblygu geirfa > ymarfer yn seiliedig ar eirfa’r trac sain.

Tasg 4

Datblygu dealltwriaeth o dafodiaith Gorllewin Cymru.

Syniadau pellach


Clipiau tebyg:


Tagiau: , , , , ,