Gwydion Rhys Griffiths – Sioeau Cerdd


Tasgiau


Trawsgrifiad:Lawrlwytho

Cyfarwyddiadau:

Oedran/gallu: CA3 (gallu uchel) / CA4 (gallu isel)

Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl

Nod ac amcanion:
Tasg 1

Gwrando ar drac sain o Gwydion Rhys Griffiths yn trafod sioeau cerdd .

Tasg 2

Tasg datblygu geirfa yn seiliedig ar y trac sain.

Tasg 3

Gwaith gwrando a deall > gweithgareddau gwir neu gau.

Syniadau pellach


Clipiau tebyg:


Tagiau: , , , ,