Gwenda Owen a Geinor Haf – Canu


Tasgiau


Trawsgrifiad:Lawrlwytho

Cyfarwyddiadau:

Oedran/gallu: CA3 (gallu uchel) / CA4 (gallu isel)

Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl

Nod ac amcanion:

Tasg 1

Gwrando ar y trac sain sy’n adrodd hanes Gwenda Owen a’i merch Geinor Haf yn y byd cerddorol.

Tasg 2

Gwrando a deall > ymarfer gwir neu gau yn seiliedig ar y trac sain.

Tasg 3

Gwrando a deall > cywain gwybodaeth o dan benawdau penodol a chymharu hanes Gwenda Owen a’i merch, Geinor Haf.

Tasg 4

Datblygu geirfa > ymarfer yn seiliedig ar eirfa’r trac sain.

Syniadau pellach


Clipiau tebyg:


Tagiau: , , , , ,