Gwenda Owen – Triniaeth Harddwch


Tasgiau


Trawsgrifiad:Lawrlwytho

Cyfarwyddiadau:

Oedran/gallu: CA3 (gallu uchel) / CA4 (gallu isel)

Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl

Nod ac amcanion:

Tasg 1

Gwrando ar y trac sain sy’n adrodd hanesion Gwenda Owen wrth iddi sefydlu busnes triniaeth harddwch.

Tasg 2

Gwrando a deall > rhoi’r camau perthnasol yn y drefn gywir wrth wrando ar y trac sain.

Tasg 3

Gwrando a deall > gwrando’n astud ar y trac sain ac aralleirio’r wybodaeth yn drefnus a synhwyrol.

Tasg 4

Datblygu dealltwriaeth o dafodiaith Cwm Gwendraeth.

Syniadau pellach


Clipiau tebyg:


Tagiau: , , , ,